Przedstawicielka krajowa służb publicznych w programie European Language Resource Coordination (ELRC). Funkcję pełni w oparciu o nominację Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (DG CONNECT) Komisji Europejskiej oraz Niemieckiego Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją (DFKI). Jest absolwentką filologii angielskiej, studiów podyplomowych w dziedzinie translatoryki oraz kursu eMBA w ochronie zdrowia. Studiowała podyplomowo finanse przedsiębiorstw i logistykę. Członkini Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz Women in Localization. Tłumaczka specjalistyczna języka angielskiego od ponad 20 lat oraz koordynatorka projektów tłumaczeniowych, m.in. na Politechnice Gdańskiej i w Centrali NFZ. W ramach projektu ELRC popularyzuje wśród administracji publicznej potrzebę gromadzenia otwartych zasobów językowych na potrzeby rozwoju unijnego narzędzia eTranslation oraz wiedzę nt. usług tłumaczenia, narzędzi i technologii językowych, a także dobrych praktyk branżowych dotyczących zamówień publicznych na te usługi.

Pozostali prelegenci