Ministerstwo Cyfryzacji

Kierownik projektu węzeł krajowy (eID) w Ministerstwie Cyfryzacji. Od 2011 r związana z Systemem Rejestrów Państwowych w MSWiA. Kierowała projektami Centralnego Rejestru Sprzeciwów (POLTRANSPLANT) oraz Systemu Odznaczeń Państwowych (Kancelaria Prezydenta). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego.

Pozostali prelegenci