Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1998 r., posiada bogate doświadczenie w zakresie ubiegania się o złożone zamówienia informatyczne (od 1998 r. menedżer / doradca zarządu w zakresie wsparcia sprzedaży u znaczących integratorów IT w Polsce). W ramach projektu KIGNET uzyskała certyfikat eksperta ds. zamówień publicznych i została wpisana na listę doradców i wykładowców. Jest autorem i redaktorem książki „Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne”, autorem „Przewodnika po zamówieniach publicznych dla wykonawców”, autorem komentarza do pzp „Ustawa Prawo zamówień publicznych. Komentarz dla wykonawców”, dodatków do miesięcznika „Przetargi Publiczne”: „Elektronizacja zamówień publicznych w trybie podstawowym – krok po kroku. Postępowanie bez negocjacji przy użyciu platformy e-Zamówienia” i „E-dokumenty składane przez wykonawców w praktyce i orzecznictwie” oraz wielu artykułów poświęconych zamówieniom publicznym. Zastępca redaktor naczelnej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu i w Opolu), członek zarządu OSKZP.

Pozostali prelegenci