Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Kierownik Referatu Informatyki Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Koordynator wdrożeń systemów informatycznych użytkowanych w Urzędzie Miasta i Jednostkach Organizacyjnych Miasta w tym systemu klasy EZD. Nadzoruje i koordynuje system bezpieczeństwa teleinformatycznego  Urzędu Miasta.

Pozostali prelegenci