Dyrektor Departamentu Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa w Centralnym Ośrodku Informatyki.
Odpowiada za rozwój i wdrażanie chmury obliczeniowej w administracji publicznej.

Pozostali prelegenci