Area Sales Manager Poland & Baltic countries, od ponad 20 lat związany z rynkiem digitalizacji, archiwizacji oraz obiegu dokumentów. Skutecznie doradza klientom – zarówno tym z sektora publicznego, jak i prywatnego w kwestii doboru optymalnych rozwiązań digitalizacyjnych. Od 2015 r. bierze czynny udział w udoskonaleniu procesów wprowadzania dokumentów w kancelariach oraz biurach podawczych Partnerów systemów klasy EZD w tym EZD PUW oraz EZD RP.
W Kodak Alaris odpowiada za obszar związany z digitalizacją, zajmując się wieloplatformowym oprogramowaniem oraz sprzętem wspomagającym procesy obiegu dokumentów. Współpracuje z partnerami oraz klientami, oferując merytoryczne wsparcie handlowe oraz techniczne.

Pozostali prelegenci