Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Prawnik, absolwent studiów podyplomowych MBA oraz studiów doktoranckich INP PAN. Z administracją publiczną jest związany od blisko 20 lat. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów informatycznych zdobywał, kierując elektronizacją procesów wewnętrznych oraz budową e-usług, w szczególności: budową platformy e-usług UKE oraz budową Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji.

Pozostali prelegenci