Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Politolog, dr nauk ekonomicznych o specjalizacji społeczeństwo informacyjne. Od 2007 r. p.o. naczelnika Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego w Departamencie Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Autor, współautor i menedżer 15 projektów realizowanych przy współudziale środków UE. Adiunkt w Katedrze Gospodarki Samorządu Terytorialnego UŁ. Autor  kilkunastu publikacji naukowych o tematyce społeczeństwa informacyjnego oraz wykorzystania ICT w administracji publicznej. Członek Rady Informatyzacji Edukacji przy MEN oraz zespołu ekspertów ds. społeczeństwa informacyjnego Związku Województw RP.

Pozostali prelegenci