Instytut Logistyki i Magazynowania

Jest głównym specjalistą Centrum Elektronicznej Gospodarki w Instytucie Logistyki i Magazynowania, zajmuje się metodami elektronicznej współpracy przedsiębiorstw w relacjach B2B i B2G oraz usługami elektronicznymi administracji publicznej. Obecnie jest kierownikiem projektu „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych” po stronie Instytutu. Jest ekspertem w zakresie dokumentów elektronicznych i koordynuje działania Grupy EDI. Wspiera także wprowadzanie sieci OpenPEPPOL w Polsce.

Pozostali prelegenci