Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

p.o. Naczelnika Wydziału Infrastruktury i Utrzymania Ciągłości Działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. W Urzędzie Marszałkowskim od 2004r. odpowiadał za projektowanie i rozwój infrastruktury sieciowej i serwerowej. Wieloletni praktyk w zakresie rozwiązań firmy Microsoft (MCSE: Cloud Platform and Infrastructure). Specjalizuje się także w zamówieniach publicznych na zakup sprzętu oraz usług IT.

Pozostali prelegenci