HP Inc.

Dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od ponad 20 lat jest związany z informatyzacją administracji publicznej – początkowo jako wdrożeniowiec i szkoleniowiec, a następnie jako analityk-projektant systemów do obsługi ewidencji ludności i rejestru wyborców. Od 14 lat pracownik jednostek administracji publicznej.

Pozostali prelegenci