Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik Referatu Zarządzania Dokumentacja i Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Koordynator zespołu wdrażającego system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w Urzędzie Miasta, Pełnomocnik Prezydenta Miasta  ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji, Audytor ISO/IEC 27001:2013.

Pozostali prelegenci