4 Ogólnopolski Konwent Informatyków

Dzień I – 30 maja (czwartek)
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.15 – 14.30 I BLOK MERYTORYCZNY

Krajowy schemat identyfikacji elektronicznej, w tym rola systemów identyfikacji elektronicznej oraz Węzła Krajowego

10.15–10.45

Jak stworzyć centrum usług wspólnych dla miasta, gminy lub powiatu – spojrzenie z perspektywy pięcioletnich doświadczeń Wrocławia

10.45–11.15

Ochrona komputerów i drukarek to nie tylko antywirus. Jak urządzenia bronią się przed atakami

11.15–12.00

Platforma Elektronicznego Fakturowania – jak i dlaczego warto ją w pełni wykorzystać w urzędzie

12.00–12.30
12.30 – 12.45 Przerwa kawowa

Jak skutecznie chronić dane w nowoczesnym środowisku IT

12.45–13.15

Tworzenie kopii zapasowych danych w chmurze – przykład rozwiązania chmury hybrydowej w praktyce

13.15–13.45

Jak zautomatyzować, nadzorować i utrzymać kontrolę w czasie rzeczywistym nad całym cyklem życia końcowego urządzenia w infrastrukturze IT

13.45–14.15
14.15 – 14.30 Zdjęcie pamiątkowe
14.30 – 15.15 Obiad
15.15 – 20.00 II BLOK MERYTORYCZNY

Stan ochrony cyberprzestrzeni RP. Gdzie kończy się teoria, a zaczyna ciężka praca?

15.15–15.45

Standardy i dobre praktyki dla bezpieczeństwa zasobów elektronicznych w jednostkach samorządu terytorialnego

15.45–16.15

Integracja rozwiązań bezpieczeństwa, czyli jak jednocześnie chronić różne zasoby informatyczne urzędu

16.15–16.45

16.45 – 17.00 Przerwa kawowa

Wybrane przykłady z zakresu zarządzania infrastrukturą informatyczną

17.00–17.30

Cechy stacji roboczych, które decydują o ich trwałości, bezpieczeństwie i wydajności

17.30–18.00

Nowoczesny ratusz – studium przypadku Gminy Wieliczka

18.00–18.30

18.30 – 18.45 Przerwa kawowa

Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń – przegląd zmian legislacyjnych po konsultacjach publicznych i międzyresortowych

18.45–19.15

Dyskusja

19.15–20.00
od godz. 20.30 Kolacja i wieczór integracyjny
Dzień II – 31 maja (piątek)
8.00 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 14.00 III BLOK MERYTORYCZNY

Nowe zasady udostępniania bezpłatnego Internetu w miejscach publicznych przez samorządy

9.00–9.30

Pasywne sieci optyczne w instalacjach budynkowych i zespołach obiektów

9.30–10.00

Dedykowane rozwiązania do obiegu dokumentów oraz przykłady wdrożeń

10.00–10.30

Budowa kompetencji cyfrowych urzędników na podstawie badań w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego

10.30–11.00
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

Bezpieczeństwo informacji w systemie klasy EZD na przykładzie UM Piotrkowa Trybunalskiego

11.30–12.00

Nowa jakość tworzenia kopii bezpieczeństwa w środowiskach mieszanych

12.00–12.30

Obsługa głosowań i posiedzeń rad organów stanowiących oraz ich teletransmisja w Internecie

12.30–13.00

Dlaczego UPS jest istotnym elementem infrastruktury?

13.00–13.30

Uwierzytelnianie w usługach publicznych z wykorzystaniem opensource’owego narzędzia WSO2 Identity Server na przykładzie budowy Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji

13.30–14.00

Wśród prelegentów