Dzień 1

22 maja 2023

poniedziałek

Rejestracja uczestników

8.00 – 9.00

Otwarcie konwentu

9.00 – 9.15

Nowe funkcjonalności w aplikacji mObywatel

Karol Dowgiało – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Oczami administratora i użytkownika: wyzwania i rozwiązania dotyczące podatności systemów informatycznych w administracji publicznej

Kamil Strzałka

Cyfrowe państwo – rozwiązania chmurowe dla administracji

Joanna Baranowska, Tomasz Marcinek – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Przerwa kawowa

11:30 – 11:15

Projektowanie centrum cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego

Grzegorz Nowak

Jak chronić się przed ukierunkowanym atakiem typu APT i przeprowadić skuteczną analizę powłamaniową?

Robert Łęczycki, Tomasz Gębicki

Zachowaj kontrolę nad outsourcingiem i usprawnij jego rozliczanie. Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym.

Kamil Budak

Wspólne zdjęcie

12:55 – 13:10

Obiad

13.10 – 14.00

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w podmiotach publicznych jako fundament cyfrowej administracji

Jacek Orłowski – NASK

Bezpieczna sieć przyszłości: Wzmacnianie bezpieczeństwa poprzez Security Fabric - strategie, integracje i rozwiązania

Jarosław Pieńkowski

Era cyberataków - w jaki sposób skutecznie chronić swoją infrastrukturę IT i jak wybrać odpowiednie rozwiązania?

Paweł Będkowski

Przerwa kawowa

15:45 – 16:00

Laboratorium hakowania na przykładzie oprogramowania Metasploit i Metasploitable

Kamil Folga – ekspert rynku IT

Innowacyjne rozwiązania infrastrukturalne z branży IT dedykowane jednostkom administracji publicznej.

Daniel Zapała

Świadomy użytkownik i dobre praktyki działu IT - jak osiągnąć wyższy poziom cyberbezpieczeństwa

Piotr Wojtasik

Nie jest dobrze, czyli rok z CHARLIE-CRP

Sławomir Szmulik – Szpital MSWiA

Kolacja

19:00

Dzień 2

23 maja 2023

wtorek

Śniadanie

7:30 – 9:30

Bezpieczeństwo środowiska Windows Server 2022 oraz Windows 11

Marek Krupa – Ekspert IT

Skuteczna ochrona przed utratą danych w poczcie elektronicznej

Damian Malinowski

Cyfrowy Bunkier – dlaczego warto inwestować w bezpieczeństwo danych?

Łukasz Olszak

Nowe kompetencje zarządzania miastami w kontekście usługi zautomatyzowanych w przestrzeni powietrznej

Marcin Dziekański – GZM

Przerwa kawowa

11.15 – 11.30

Jak zadbać o idealne środowisko dla wydruku biurowego

Krzysztof Olczak

Wirtualni asystenci - rodzaje robotyzacji procesów w administracji publicznej

Piotr Ślęzak – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Zalety i wyzwania wdrożenia systemu do zarządzania komputerami i majątkiem w urzędzie

Michał Gomółka, Krystyna Figielska

Podsumowanie konwentu i rozdanie nagród

12.45 – 13.15

Wśród prelegentów