Dzień 1

26 maja

czwartek

Rejestracja uczestników

8:30 – 09:00

Otwarcie konwentu

09:30 – 09:40

I Blok tematyczny

9:40 – 11:25

Usługi chmurowe w administracji publicznej

9:40 – 10:25

Zamawianie usług chmurowych a przepisy prawa zamówień publicznych

10:25 – 10:55

UEM. Wyższy poziom automatyzacji w IT. Narzędzie do zadań specjalnych w administracji publicznej

10:55 – 11:25

Przerwa kawowa

11:25 – 11:40

II Blok tematyczny

11:40 – 13:40

Nowe funkcjonalności w Systemie Zapewniania Uslug Chmurowych ZUCH

11:40 – 12:10

Sala konferencyjna dopasowana do wielu potrzeb. Jak dobrać urządzenia aby służyły dziś i jutro?

12:10 – 12:40

Wirtualni asystenci

12:40 – 13:10

Dobór narzędzi do walki z cyberatakami. Jak wykorzystać zaawansowane opcje rozwiązań XDR

13:10 – 13:40

Wspólne zdjęcie

13:40 – 13:55

Obiad

13:55 – 14:45

III Blok tematyczny

14:45 – 16:15

Miejski ekosystem bezpieczeństwa

14:45 – 15:15

Era cyberataków - w jaki sposób skutecznie chronić swoją infrastrukturę?

15:15 – 15:45

Procedury cyberbezpieczeństwa - od audytu po monitorowanie sieci. Zarządzanie IT w stanach alarmowych

15:45 – 16:15

Przerwa kawowa

16:15 – 16:30

IV Blok tematyczny

16:30 – 18:00

Cyfrowy audyt w gminach a kwestie cyberbezpieczeństwa

16:30 – 17:00

Wszystko w jednym miejscu - kompleksowy wymiar dystrybucji IT

17:30 – 18:00

Zadania informatyka ochrony zdrowia z perspektywy kierownictwa, użytkowników i nas samych

17:30 – 18:00

Czas wolny

18:00 – 19:00

Kolacja

19:00

Dzień 2

27 maja

piątek

Śniadanie

7:30 – 09:00

V Blok tematyczny

9:00 – 11:00

EZD RP jako narzędzie awansu cyfrowego w administracji

9:00 – 9:30

Wdrażanie i rozwój systemu EZD PUW w pryzmacie udostępnienia systemu EZD RP

9:30 – 10:00

Bezpieczeństwo środowiska Windows

10:00 – 10:30

Profilaktyka, wykrywanie i wszechstronne możliwości reagowania na zagrożenia kluczem do odparcia zaawansowanych cyberataków

10:30 – 11:00

Przerwa kawowa

11:00 – 11:15

VI Blok tematyczny

11:15 – 13:30

Wytyczne dostępności cyfrowej w standardzie od WCAG 2.1 do WCAG 3.0

11:15 – 12:00

Świadomy urzędnik to bezpieczny urząd. Znaczenie drukarki w zakresie ochrony poufnych danych

12:00 – 12:30

Connecting Europe Language Tools - narzędzia językowe Komisji Europejskiej dla europejskiego sektora publicznego

12:30 – 13:00

Portfolio komputerów i drukarek w usługach Device as a Service. Co wybrać: zakup urządzenia czy usługi?

13:00 – 13:30

Podsumowanie konwentu i rozdanie nagród

13:30 – 14:00

Wśród prelegentów