Dzień 1

13 czerwca 2024

czwartek

Rejestracja uczestników

8.00 – 9.00

Otwarcie konwentu

9.00 – 9.15

Dwa lata z CHARLIE-CRP: analiza, wdrożone narzędzia i wnioski

Sławomir Szmulik – Szpital MSWiA

Zarządzanie procesami oraz usługami w administracji publicznej w oparciu o dedykowane rozwiązania IT

Jarosław Kamiński

Praktyczne aspekty usług chmurowych dedykowanych administracji publicznej

Joanna Baranowska, Gracjan Nogalski – Centralny Ośrodek Informatyki

Jak zabezpieczyć organizację przed świadomym lub nieświadomym działaniem pracowników na jej szkodę?

Dawid Dziobek, Patryk Ćwięczek, Łukasz Krysiak

Przerwa kawowa

11.45 – 12.00

Kryteria jakościowe w postępowaniach na dostawy, usługi IT i ich wpływ na czynności podejmowane przez zamawiającego w trakcie przygotowania i prowadzenia postępowania

Iwona Ziarniak – Ekspert

Cyfrowy bunkier: gwarancja bezpieczeństwa Twoich danych

Piotr Kogut, Bartłomiej Napierski

Miejski ekosystem bezpieczeństwa - zabezpieczenie zdalnego dostępu do zasobów

Grzegorz Hunicz – UM Lublin

Usługa Managed Detection and Response jako globalny SOC dla krajowego sektora publicznego

Jakub Hajduga

Wspólne zdjęcie

14.00 – 14.15

Obiad

14.15 – 15.05

Rozwój sztucznej inteligencji i robotyzacji procesów realizowanych w jednostkach samorządu terytorialnego - ramy technologiczne i organizacyjne

Piotr Ślęzak – Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu

Jak wzmocnić ochronę komputerów i danych utrzymując wydajność w organizacji?

Dariusz Balcerzak

Okiem producenta: proces projektowania elektroniki i elementów infrastruktury sieciowej

Bartłomiej Kołodziej

Przerwa kawowa

16.35 – 16.50

Zaawansowane skanowanie sieci z użyciem narzędzia NMAP

Kamil Folga – ekspert rynku IT

Nowoczesna kancelaria, rozwiązania wspomagające proces rejestracji pism dla systemów EZD

Maciej Witkowski

Jak dobrze przygotować się do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup systemu informatycznego

Piotr Kupczak – Politechnika Częstochowska

Kolacja

20.00

Dzień 2

14 czerwca 2024

piątek

Śniadanie

7.30 – 9.00

Kontrolowanie zgodności przetwarzania danych w chmurze Azure

Marek Krupa – Ekspert IT

Wdrażanie efektywnych środków cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej

Krzysztof Labocha

Cyfryzacja back-office administracji publicznej poprzez wdrażanie elektronicznego zarządzania dokumentacją

Magdalena Sawicka, Arkadiusz Nogalski – NASK-PIB

Przerwa kawowa

11.00 – 11.15

Zadania Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych w administracji samorządowej

Grzegorz Nowak – Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych Władysławowo

Dobre praktyki działu IT w perspektywie norm i procedur bezpieczeństwa (NIS2, ISO 27001)

Piotr Adamczyk

Serwer NAS jako narzędzie do współpracy użytkowników oraz kompleksowej ochrony przed utratą danych

Tomasz Iwańczuk

Podsumowanie konwentu i rozdanie nagród

13.00

Wśród prelegentów