Dzień 1

18 listopada

czwartek

Rejestracja uczestników

9:00 – 09:30

Otwarcie konwentu

09:30 – 09:45

Działalność GovTech Polska na rzecz informatyzacji podmiotów publicznych

09:45 – 10:15

Program ELRC, tłumaczenia maszynowe i inne serwisy językowe w europejskich cyfrowych usługach publicznych

10:15 – 10:45

Specyfikacja nowoczesnej infrastruktury informatycznej z uwzględnieniem potrzeb jednostek publicznych

10:45 – 11:30

Drukowanie w czasach pandemii – praca zdalna oraz bezpieczeństwo drukowanych dokumentów

12:45 – 13:15

Wartości jakie daje samorządom System Zapewnienia Usług Chmurowych. Pomoc w zakupie usług chmurowych

11:30- 12:00

Przerwa

12:00 – 12:15

Bezpieczeństwo stacji końcowych - centralne zarządzanie programem Defender i szyfrowaniem Bitlocker'a oraz automatyzacja zadań administracyjnych

12:15 – 12:45

Infrastruktura hiperkonwergentna jako rozwinięcie wirtualizacji

13:15 – 13:45

Obiad

13:45 – 14:35

Migracja strony internetowej urzędu do serwisu samorzad.gov.pl - wnioski z pilotażu

14:35 – 15:05

Elektroniczna wymiana danych pomiędzy gminami, czyli jak pracować szybciej i taniej

15:05 – 15:35

Jak zarządzać logami i dziennikami zdarzeń w świetle przepisów KRI i o ochronie danych osobowych

15:35 – 16:20

Przerwa

16:20 – 16:30

Jak kontrolować koszty i zadbać o bezpieczeństwo wydruków oraz danych firmowych

16:30 – 17:00

Cyfrowa twierdza danych, czyli wielowarstwowa ochrona informacji przed atakami typu ransomware

17:00 – 17:30

Parasol bezpieczeństwa nad użytkownikiem, czyli wyższy współczynnik ciągłości działania i mniejsze ryzyko ataków

17:30 – 18:00

Sprawna kancelaria, czyli dobór odpowiednich rozwiązań w integracji z EZD PUW

18:00 – 18:30

Przerwa

18:30 – 18:40

EZD RP jako narzędzie awansu cyfrowego w administracji - kto, kiedy i na jakich zasadach z niego skorzysta

18:40 – 19:10

Dyskusja

19:10 – 19:40

Kolacja

20.10

Dzień 2

19 listopada

piątek

Śniadanie

8:00 – 09:00

Bezpieczeństwo środowiska Windows - warsztat

09:00 – 9:45

Jak chronić się przed ukierunkowanymi, długotrwałymi i złożonymi atakami typu APT i przeprowadzić skuteczną analizę powłamaniową

9:45 – 10:15

Nowoczesne narzędzia informatyczne usprawniające pracę biur rad organów stanowiących

10:15 – 10:45

Zejdź z celownika hakerów i dowiedz się dlaczego sam firewall to za mało, aby efektywnie i bezpiecznie chronić sieć nie tylko w czasie pandemii.

10:45 – 11:15

Przerwa

11:15 – 11:30

Jak pandemia zmieniła podejście do informatyki

11:30 – 12:00

Proaktywna ochrona danych, aplikacji i całych systemów przed zaawansowanymi cyberzagrożeniami

13:00 – 13:30

Jak stworzyć bezpieczny, wydajny i prosty dla użytkowników system wydruków oraz obiegu dokumentów w jednostkach administracji? Urządzenia, rozwiązania oraz aplikacje wgrywane bezpośrednio na urządzenia, autoryzacja użytkowników oraz poufność ich prac

12:30 – 12:45

Wyposażenie nowoczesnego biura – odpowiedź na ciągle zmieniające się wymagania użytkowników oraz warunki obecnej rzeczywistości

12:45- 13:00

Oświatowa Platforma Informatyczna Urzędu Miasta, czyli o tym jak za pomocą IT rozwiązywać realne potrzeby

12:00 – 12:30

Podsumowanie konwentu, rozdanie nagród

13:30 – 13:45

Wśród prelegentów