Dzień 1

18 listopada

czwartek

Rejestracja uczestników

9:00 – 09:30

Otwarcie konwentu

09:30 – 09:45

Działalność GovTech Polska na rzecz informatyzacji podmiotów publicznych

09:45 – 10:15

Program ELRC, tłumaczenia maszynowe i inne serwisy językowe w europejskich cyfrowych usługach publicznych

10:15 – 10:45

Specyfikacja nowoczesnej infrastruktury informatycznej z uwzględnieniem potrzeb jednostek publicznych

10:45 – 11:30

Wartości jakie daje samorządom System Zapewnienia Usług Chmurowych. Pomoc w zakupie usług chmurowych

11:30- 12:00

Przerwa

12:00 – 12:15

Bezpieczeństwo stacji końcowych - centralne zarządzanie programem Defender i szyfrowaniem Bitlocker'a oraz automatyzacja zadań administracyjnych

12:15 – 12:45

Drukowanie w czasach pandemii – praca zdalna oraz bezpieczeństwo drukowanych dokumentów

12:45 – 13:15

Infrastruktura hiperkonwergentna jako rozwinięcie wirtualizacji

13:15 – 13:45

Obiad

14:15 – 15:15

Migracja strony internetowej urzędu do serwisu samorzad.gov.pl - wnioski z pilotażu

15:15 – 15:45

Elektroniczna wymiana danych pomiędzy gminami, czyli jak pracować szybciej i taniej

15:45 – 16:15

Jak zarządzać logami i dziennikami zdarzeń w świetle przepisów KRI i o ochronie danych osobowych

16:15 – 17:00

Jak zarządzać logami i dziennikami zdarzeń w świetle przepisów KRI i o ochronie danych osobowych

16:15 – 17:00

Przerwa

16:30 – 16:15

Jak kontrolować koszty i zadbać o bezpieczeństwo wydruków oraz danych firmowych

16:45 – 17:15

Przerwa

18:45 – 19:00

EZD RP jako narzędzie awansu cyfrowego w administracji - kto, kiedy i na jakich zasadach z niego skorzysta

19:00 – 19:30

Kolacja

20.30

Dzień 2

19 listopada

piątek

Śniadanie

8:00 – 09:00

Przykłady wykorzystania PowerShell w codziennej pracy administratora (warsztat)

09:00 – 10:00

Jak chronić się przed ukierunkowanymi, długotrwałymi i złożonymi atakami typu APT i przeprowadzić skuteczną analizę powłamaniową

10:00 – 10:30

Przerwa

10:30 – 10:45

Proaktywna ochrona danych, aplikacji i całych systemów przed zaawansowanymi cyberzagrożeniami

12:15 – 12:45

Jak pandemia zmieniła podejście do informatyki

12:45 – 13:15

Oświatowa Platforma Informatyczna Urzędu Miasta, czyli o tym jak za pomocą IT rozwiązywać realne potrzeby

13:15 – 13:45

Podsumowanie konwentu, rozdanie nagród

13:45 – 14:00

Wśród prelegentów