Wystąpią m.in.:

Kierownik Referatu Informatyki Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Koordynator wdrożeń systemów informatycznych użytkowanych w Urzędzie Miasta.

Więcej

Kierownik Referatu Zarządzania Dokumentacja i Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Koordynator zespołu wdrażającego system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w Urzędzie Miasta.

Więcej

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Prawnik, absolwent studiów podyplomowych MBA oraz studiów doktoranckich INP PAN.

Więcej

Jest głównym specjalistą Centrum Elektronicznej Gospodarki w Instytucie Logistyki i Magazynowania, zajmuje się metodami elektronicznej współpracy przedsiębiorstw w relacjach B2B i B2G oraz usługami elektronicznymi administracji publicznej.

Więcej

Redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji”. Od 1998 bierze czynny udział w rozwoju rynku teleinformatycznego we Wrocławiu. Założył i przez blisko dekadę rozwijał jedną z pierwszych w Polsce osiedlowych sieci komputerowych.

Więcej

Menedżer ds. Kluczowych Klientów w firmie EVER, odpowiedzialny m.in. za projektowanie oraz budowanie koncepcji zasilania gwarantowanego u Klientów (rozwiązania 1 i 3-fazowe).

Więcej

Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w Urzędzie Miasta Lublin. Od 15 lat związany z rynkiem teleinformatycznym. Zaangażowany w rozległe projekty integracyjne dla podmiotów komercyjnych oraz instytucji publicznych.

Więcej

Kierownik projektu węzeł krajowy (eID) w Ministerstwie Cyfryzacji. Od 2011 r związana z Systemem Rejestrów Państwowych w MSWiA.

Więcej

Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemów w Ministerstwie Cyfryzacji. Absolwentka kierunku Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim.

Więcej