Wystąpili m.in.:

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Lider pierwszego w Polsce, samorządowego projektu utworzenia Centrum Usług Wspólnych IT dla Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz lokalnych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław.

Więcej

Zajmuje się problematyką zarządzania dokumentacją, w szczególności dokumentu elektronicznego i systemami elektronicznego zarządzania informacją i dokumentacją, z czym związany jest od początku pracy zawodowej (aktualnie pracownik Ministerstwa Cyfryzacji).

Więcej

Kierownik projektu węzeł krajowy (eID) w Ministerstwie Cyfryzacji. Od 2011 r związana z Systemem Rejestrów Państwowych w MSWiA.

Więcej

Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemów w Ministerstwie Cyfryzacji. Absolwentka kierunku Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim.

Więcej

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Prawnik, absolwent studiów podyplomowych MBA oraz studiów doktoranckich INP PAN.

Więcej

Jest głównym specjalistą Centrum Elektronicznej Gospodarki w Instytucie Logistyki i Magazynowania, zajmuje się metodami elektronicznej współpracy przedsiębiorstw w relacjach B2B i B2G oraz usługami elektronicznymi administracji publicznej.

Więcej

Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w Urzędzie Miasta Lublin. Od 15 lat związany z rynkiem teleinformatycznym. Zaangażowany w rozległe projekty integracyjne dla podmiotów komercyjnych oraz instytucji publicznych.

Więcej

Politolog, dr nauk ekonomicznych o specjalizacji społeczeństwo informacyjne. Od 2007 r. p.o. naczelnika Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego w Departamencie Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Więcej

Redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji”. Od 1998 bierze czynny udział w rozwoju rynku teleinformatycznego we Wrocławiu. Założył i przez blisko dekadę rozwijał jedną z pierwszych w Polsce osiedlowych sieci komputerowych.

Więcej

Kierownik Referatu Informatyki Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Koordynator wdrożeń systemów informatycznych użytkowanych w Urzędzie Miasta.

Więcej

Kierownik Referatu Zarządzania Dokumentacja i Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Koordynator zespołu wdrażającego system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w Urzędzie Miasta.

Więcej

p.o. Naczelnika Wydziału Infrastruktury i Utrzymania Ciągłości Działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. W Urzędzie Marszałkowskim od 2004r. odpowiadał za projektowanie i rozwój infrastruktury sieciowej i serwerowej.

Więcej

Menedżer ds. Kluczowych Klientów w firmie EVER, odpowiedzialny m.in. za projektowanie oraz budowanie koncepcji zasilania gwarantowanego u Klientów (rozwiązania 1 i 3-fazowe).

Więcej

Pracuje w IBM od roku na stanowisku Client Technical Specialist. Zajmuje się technologią pamięci masowych, a w szczególności konkretnym kierunkiem rozwoju związanym z oprogramowaniem (Software-Defined Storage).

Więcej

Od 1999 roku związany z branżą informatyczną i telekomunikacyjną. Obecnie, od trzech lat, jako Technical Sales zajmuje się wsparciem sprzedaży w Lenovo PC Business Group koncentrując się na urządzeniach z rodziny Think (ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation)

Więcej

Inżynier wsparcia sprzedaży oraz wdrożeniowiec z wieloletnim doświadczeniem. Na co dzień prowadzi szkolenia i wdrożenia w Axence oraz realizuje usługi doradztwa oraz rekonfiguracji zagadnień odpowiedzialnych za zabezpieczanie, backup, monitorowanie oraz rejestrowanie ruchu w sieci IT.

Więcej

Country Manager na Polskę w baramundi software AG. Absolwent wydziału Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej oraz International MBA na St. Gallen Business School w Szwajcarii. Odpowiedzialny za działania na polskim rynku w obszarze rozwoju biznesu, sprzedaży jak również wsparcia programu partnerskiego w Polsce.

Więcej

Od blisko 20 lat związany z branżą IT, kierownik działu instalacji, specjalista serwisów drukarek multivendorowych. Od 3 lat związany z firmą HP Inc. – na stanowisku presales konsultant.

Więcej

Na co dzień związany z firmą BKT Elektronik zajmuje stanowisko dyrektora oddziału projektowego zajmującego się opracowywaniem dokumentacji oraz doradztwem technicznym w dziedzinie systemów niskoprądowych (WiFi, bezpieczeństow elektroniczne, bezpieczeństwo pożarowe i inne) rozwojem produktów dla sieciach teleinformatycznych oraz konsultacjami i nadzorami nad projektami instalacji oraz koordynacja międzybranżowa.

Więcej

Specjalista do spraw sprzedaży w firmie MW Concept. Odpowiedzialny jest również za wdrożenia i wsparcie techniczne systemu eSesja. Absolwent wydziału elektrycznego na Politechnice Poznańskiej.

Więcej

Absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w pracach zespołów związanych z budowaniem systemów teleinformatycznych resortu obrony narodowej.

Więcej

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Ma ponad dwunastoletnie doświadczenie w branży IT, z czego od ostatnich ośmiu lat jest zatrudniony w firmie Brother.

Więcej

Dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Więcej

Account Executive, Dell Technologies. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Z firmą Dell oraz działem Data Protection związany od 2017 roku.

Więcej

Ukończył studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W IBM pracuje jako System Storage Technical Team Leader – odpowiedzialny za dobór rozwiązań, głównie w zakresie pamięci masowych.

Więcej